Archief voor april, 2014

Een veel gehoord argument om religie te rechtvaardigen is dat het noodzakelijk zou zijn voor moraal. Dat wil zeggen, zonder religie kunnen mensen geen onderscheid maken tussen goed en kwaad. Het is dan misschien onmogelijk te bewijzen dat God bestaat, maar het geloof maakt ons tot betere wezens, zo is de redenatie. Met andere woorden, religie is een nuttige illusie. In hoeverre is deze bewering juist?

Onlangs vernam ik uit betrouwbare bron dat sommige strenge christenen geen onderdak wilden geven aan Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat dit tegen de wil van God zou zijn. Met strenge christenen bedoel ik diegenen die de Bijbel als het onfeilbare woord van God zien en de tekst letterlijk interpreteren. Ik ben bekend met de doctrine van passieve gehoorzaamheid van de christelijke denker Augustinus, maar dit gaat wel heel ver. De doctrine van passieve gehoorzaamheid stelt dat politieke autoriteit een straf van God is op de zonde, en dat ongehoorzaamheid enkel is toegestaan als wetten rechtstreeks tegen het christendom ingaan. Maar Joden, nota bene het volk van God, die vervolgd worden, mogen toch wel in bescherming worden genomen tegen een volkerenmoord?

Ik besloot de schriften erop na te slaan. Romeinen 13 vers 1 zegt het volgende: “Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.” Deze tekst laat weinig ruimte over voor interpretatie. Er is geen macht dan van God, dus ook Adolf Hitler was zo bezien een instrument in Gods hand. In Romeinen 13 vers 2 wordt gedreigd met straf voor diegenen die tegen de macht ingaan: “Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.”  ‘Ware’ christenen dienen de overheid die over hen gesteld is dus altijd te gehoorzamen, zelfs als die overheid gruwelijkheden begaat.

Het moge duidelijk zijn dat slechts een kleine minderheid van de christenen bovengenoemde teksten zo letterlijk neemt en ze op deze wijze interpreteert. Veel christenen hebben wel onderdak aan Joden gegeven en ze zo uit handen van de Nazi’s gered. Deze christenen lieten hun gezonde verstand en gevoel zwaarder wegen dan religieuze dogma’s. Maar dit voorbeeld toont wel aan dat een dogmatische opvatting van religie juist het tegenovergestelde is van moraal. Dit verwoordt Multatuli heel treffend in Het gebed van den onwetende:

Ik zie niet in waartoe een God ons dient, in ’t scheiden
Van ’t booze en ’t goede. Integendeel! Wie ’t goede doet
Opdat een God hem loonen zou, maakt juist daardoor
Het goede tot iets kwaads, tot handel. En wie boosheid vliedt,
Uit vrees voor de ongenade van dien God is… laf!

De essentie van moraal is dat we die dingen doen waarvan we denken dat ze goed zijn. Niet omdat we daarvoor een beloning krijgen of straf ontlopen, maar slechts omdat we het goede willen doen. We hebben geen religie nodig om moreel te handelen. Of misschien toch wel..

“When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That’s my religion.” ~ Abraham Lincoln

Jaap van Ark

Advertentie

Dood

Geplaatst: april 14, 2014 in Poëzie

Waar ben ik gebleven?
Waar ben ik gegaan?
Wat heb ik gegeven?
Wat heb ik gedaan?
Wil ik eeuwig leven?
Wil ik nog bestaan?

Leven

Geplaatst: april 14, 2014 in Poëzie

De essentie van bestaan
Is komen en gaan

Love story

Geplaatst: april 14, 2014 in Poëzie

First she makes you fly
Then she makes you cry

Dit artikel verscheen eveneens in de lente-editie van de StudentenKortingskrant

Terwijl politiek Den Haag de poot stijf houdt als het gaat om legalisering van ‘softdrugs’, staan veel politieke jongerenorganisaties open voor legalisering van sommige ‘harddrugs’. Uit vele onderzoeken blijkt dat xtc bijvoorbeeld veel minder schadelijk en verslavend is dan maatschappelijk geaccepteerde drugs als alcohol en tabak. Daarnaast zal het druggebruik op deze wijze veel beter te controleren en te reguleren zijn. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat de geliefde partydrug binnenkort echt legaal is, want de politici in Den Haag zijn vooralsnog vooral heel naïef.  

Van de jongeren in Nederland die uitgaan heeft 60 procent ten minste één keer xtc gebruikt in het afgelopen jaar. Het is al lang niet meer zo dat de drug alleen gebruikt wordt in bepaalde scenes. Van hoog- tot laagopgeleid, van advocaat tot stukadoor, velen willen weleens een pilletje proberen. En waarom ook niet? Een avondje los gaan op alcohol is tegenwoordig haast niet meer te betalen, zeker niet voor studenten. Een pilletje is een goedkoop alternatief, het geeft je een beter gevoel en de kater is een poesje in vergelijking met de alcoholische variant. Op festivals en in clubs is het gebruik van xtc dan inmiddels ook gemeengoed. Je kunt je drugs laten testen bij een testservice en in uitgaansgelegenheden hangen posters om je te waarschuwen tegen vervuilde pillen.

Het gebruik van xtc brengt echter wel degelijk gevaren met zich mee. Als je zo maar een pilletje aanneemt van iemand die je niet kent, heb je geen idee welke stoffen deze pil bevat. Dit kan levensbedreigende situaties opleveren. Om dit in de toekomst te voorkomen vinden de jongerenorganisaties van de VVD, D66, GroenLinks en de PvdA dat er nagedacht moet worden over een effectiever beleid.  Het huidige beleid kan het gebruik van harddrugs niet voorkomen en heeft vooral negatieve effecten. Door regulering kan de kwaliteit van de drugs worden gewaarborgd en kunnen de gebruikers beter worden voorgelicht over de risico’s. Te denken valt dan aan een verstrekkingspunt als een apotheek waar een maximale hoeveelheid per persoon verkocht mag worden, uiteraard met uitgebreide bijsluiter. De jongerenorganisaties zien legalisering dan ook als minst slechte oplossing om de gevaren van drugs in te dammen. Men is echter wel van mening dat zeer schadelijke en verslavende drugs als heroïne, crack en christal meth verboden moeten blijven.

Maar is legalisering van ‘harddrugs’ geen verkeerd signaal aan de samenleving? Nee, het is vooral een realistisch en verstandig signaal. Waarom xtc verbieden terwijl alcohol en tabak aantoonbaar schadelijker en verslavender zijn? Moeten we dan alcohol en tabak ook maar gaan verbieden? Nee, de verantwoordelijkheid voor het gebruik van genotsmiddelen ligt bij de gebruiker zelf. Een geïnformeerd volwassen persoon kan zelf de afweging maken wat zwaarder weegt: het genot dat de drug oplevert, of de schade die het toebrengt aan de gezondheid. De overheid dient pas in te grijpen als jouw druggebruik schade aan anderen toebrengt. Niet geheel verrassend is dit veel vaker het geval bij alcoholgebruik dan bij xtc-gebruik.

harm caused by drugs

Waar komt dan het onderscheid tussen legale genotsmiddelen (alcohol en tabak), softdrugs (cannabis) en harddrugs (xtc) vandaan? Zoals in bovenstaande grafiek is te zien, zou deze verdeling qua schadelijkheid exact omgekeerd moeten zijn. Hoe schadelijk of verslavend een bepaalde drug is, is dan ook niet het criterium waarop dit onderscheid gebaseerd is. Het wordt bepaald aan de hand van de mate waarin iemand zich terugtrekt uit de realiteit. Iemand die tabak rookt trekt zich nauwelijks terug uit de realiteit, maar iemand die xtc gebruikt doet dat wel. Op het moment dat iemand zich terugtrekt uit de maatschappij neemt zijn of haar economische productiviteit enorm af en dit is dan ook de reden waarom veel mensen harddrugs als iets negatiefs zien.

Vanuit politiek Den Haag kunnen de jongerenorganisaties vooralsnog op weinig steun rekenen. Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, staat bekend als een echte ‘drugfighter’. In tegenstelling tot de JOVD (jongerenorganisatie VVD) is de VVD tegen legalisering van zowel soft- als harddrugs. De PvdA en Groenlinks staan welwillend tegenover het legaliseren van softdrugs, maar legalisering van harddrugs gaat hen een stap te ver. Enkel D66 is het met de jongerenorganisaties eens en kan in dit geval dus met recht een jongerenpartij genoemd worden.

Jaap van Ark