Archief voor april, 2015

‘That’s right, and the answer to that cannot be the usual Leftist reactions of tolerance and understanding. No! By doing so, liberalism would undermine itself little by little. We have a right to set limits. We feel too guilty in Europe — our multicultural tolerance is the effluent of a bad conscience, of a guilt complex that could cause Europe to perish. The greatest threat to Europe is its inertia, its retreat into a culture of apathy and general relativism. I am dogmatic in that sense. Freedom cannot be sustained without a certain amount of dogmatism. I don’t want to cast doubt on everything or question everything. Liberal dogmatism is based on what Hegel called moral substance. That’s why I am also against every form of political correctness, which attempts to control something that should be a part of our moral substance with societal or legal bans.’

‘Tolerance is not a solution there. What we need is what the Germans call a Leitkultur, a higher leading culture that regulates the way in which the subcultures interact. Multiculturalism, with its mutual respect for the sensitivities of the others, no longer works when it gets to this “impossible-à-supporter” stage. Devout Muslims find it impossible to tolerate our blasphemous images and our disrespectful humor, which constitute a part of our freedom. But the West, with its liberal practices, also finds forced marriages or the segregation of women, which are a part of Muslim life, to be intolerable. That’s why I, as a Leftist, argue that we need to create our own leading culture.’

http://www.spiegel.de/…/slavoj-zizek-greatest-threat-to-eur…

Dit artikel verscheen eveneens op http://www.freshpost.nl/

Stel, in het puur hypothetische geval, dat de gruweldaden van de Islamitische Staat en de aanslagen in Parijs en Kopenhagen toch een heel klein beetje geïnspireerd zijn door een bepaalde niet nader te noemen religie. Stel dat niet het gebrek aan stageplekken en een goede baan, maar een fundamentele ideologie de oorzaak is van al dit geweld. Stel dat de oorzaak niet voornamelijk bij ‘ons’ ligt. Wat dan?

Jezelf de schuld geven impliceert dat de oplossing ook bij jezelf ligt. Daarom geven maatschappijkritische mensen ook graag zichzelf de schuld van alle problemen in de wereld. Nou ja, niet zichzelf maar de samenleving waar zij onderdeel van zijn. En dan vooral degenen die de macht hebben in onze samenleving. Alle problemen in de wereld worden veroorzaakt door discriminatie en ongelijkheid die ‘wij’ teweegbrengen. Het mooie aan deze gedachte is dat wij dus ook alles op kunnen lossen, de wereld is maakbaar.

Toch blijkt dat niet iedere terrorist een slechte jeugd had, of gediscrimineerd werd. Is er dan iets anders aan de hand? Kan het zijn dat IS gedreven wordt door een fundamentele opvatting van religie? Een fundamentele geloofsopvatting brengt twee gevaren met zich mee. Ten eerste is er sprake van een zeker weten. Dat betekent dat jouw interpretatie van het geloof de ware is en dat anderen altijd ongelijk hebben. Als jij een zwak moment hebt en aan je eigen overtuiging twijfelt dan bega je een grote zonde. Je mag jezelf dus ook niet in verzoeking brengen door andere meningen toe te laten. Andere meningen komen per definitie van  de duivel en moeten uitgebannen worden.
Ten tweede is er een beter hiernamaals. Dit leven is enkel een voorbereidingstijd voor een hemels hiernamaals. Je enige doel op aarde is zoveel mogelijk mensen bekeren tot jouw geloof, goedschiks of kwaadschiks. Je mag jezelf niet overgeven aan aardse verleidingen. Het leven op aarde is een strijd, maar je zult in het hiernamaals voor eeuwig beloond worden.

Als je uit een progressief, seculier milieu komt is het haast niet voor te stellen dat er mensen zijn die hun leven baseren op een oud, zogenaamd heilig, boek. Dat er mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn in aardse schatten als materialisme en macht. Zou het misschien zo kunnen zijn dat religieuze ideologie er voor sommigen wel toe doet? Dat de marxistische reflex om alles op te lossen met nivelleren in dit geval niet werkt? Dat fundamentalistische gelovigen helemaal niet gelijk willen zijn en dat ze juist niet bij de rest van de wereld willen horen? Dat deze terroristen niet zozeer gedreven worden door een uitzichtloze positie op aarde, maar juist door een hemelse positie in het hiernamaals waardoor men niets te verliezen heeft? Ligt de oorzaak en dus de oplossing dan toch niet voornamelijk bij ons? Is de wereld dan toch niet zo maakbaar?

Stel dat niet sociale deprivatie, maar religieuze motieven de hoofdoorzaak zijn van al dit geweld. Wat zou dat een ongemakkelijke waarheid zijn.