Post Tagged ‘SGP’

Dit artikel verscheen eveneens op http://www.sk2.nl

Ik ben tegen de EU, moet ik toch gaan stemmen? Is een stem op de VVD een stem op D66? Gaat mijn stem naar een antisemitische partij als ik op de PVV stem? Bepalen deze verkiezingen wie er president van Europa wordt? Binnenkort zijn er Europese verkiezingen, toch snapt bijna niemand waar het precies over gaat. Dit artikel tracht enige duidelijkheid te bieden, zodat u op 22 mei een weloverwogen keuze kunt maken.

Presidentsverkiezningen
Het werd groots aangekondigd, op 28 april 2014 vond in Maastricht het ‘eerste Europese presidentiële debat ooit’ plaats. U heeft er waarschijnlijk weinig van meegekregen, want het debat werd niet op de Nederlandse televisie uitgezonden. Er is namelijk helemaal geen sprake van presidentsverkiezingen. Men doet voorkomen alsof u rechtstreeks een Europese president kunt kiezen, om u naar de stembus te lokken. In werkelijkheid zal de uitslag van de verkiezingen ‘worden meegenomen’ in het besluit wie voorzitter van de Europese Commissie wordt. Kandidaten voor dit voorzitterschap zijn Jean-Claude Juncker van de christendemocraten (CDA), Guy Verhofstadt van de liberalen (VVD en D66) en Martin Schulz van de sociaaldemocraten (PvdA). De kans lijkt echter vrij groot dat wordt besloten om heel iemand anders naar voren te schuiven. Europa heeft geen echte president zoals de VS dat heeft en de kiezer bepaalt niet wie voorzitter wordt van de belangrijke instituties binnen de EU. De aanstaande verkiezingen bepalen wie er in het Europees Parlement mogen plaatsnemen. Er zijn 751 zetels te verdelen, waarvan er 26 voor Nederland beschikbaar zijn. Door veel mensen worden deze verkiezingen echter vooral gezien als een ja of nee tegen de Europese Unie. U bent eurofiel of eurosceptisch, een tussenweg lijkt er niet te zijn.

Eurofiel
Als u zeer tevreden bent over de Europese Unie en vindt dat de EU meer macht moet krijgen kunt u stemmen op D66 of GroenLinks. Deze partijen zijn voor verdergaande Europese integratie. Dat houdt in dat de nationale regeringen steeds meer macht overdragen aan Brussel en we richting een Verenigde Staten van Europa gaan. Bent u wel tevreden over de EU, maar vindt u dat Den Haag ook nog wat te zeggen moet hebben dan kunt u terecht bij de PvdA en het CDA. Deze partijen staan positief tegenover de EU, maar willen wel opkomen voor de Nederlandse belangen. De VVD ten slotte is voor de EU als vrijhandelszone, maar tegen een verdere afdracht van politieke soevereiniteit. Het merkwaardige is echter dat de VVD en D66 in het Europees Parlement een lijstverbinding hebben. Dus als u stemt op de iets meer eurosceptische VVD, stemt u alsnog op een fractie die richting een Europese superstaat wil.

Eurosceptisch
Wilt u uit de EU en stoppen met de Euro dan kunt u kiezen tussen de PVV en Artikel 50. De PVV is in Nederland verreweg de grootste eurosceptische partij, maar lijkt in Europa geen echte vuist te kunnen maken. De partij wil een lijstverbinding aangaan met het vermeende antisemitische Front National en daar voelen andere eurosceptische partijen weinig voor. Artikel 50 is een nieuw eurosceptisch alternatief. De kans lijkt klein dat de partij een zetel weet te behalen, maar mocht dit wel gebeuren dan zal ze aansluiting zoeken bij de UK Independence Party. De UKIP wordt gezien als een sterke eurosceptische partij en heeft in de persoon van Nigel Farage een gepassioneerd leider.
Iets meer gematigde eurosceptische opties zijn de SP en de christelijke partijen. De SP wil niet per se uit de EU, maar vindt wel dat de macht van de EU sterk moet afnemen. De socialisten zijn voor samenwerking, maar tegen de superstaat die de EU dreigt te worden. Hier sluit de christelijke lijstverbinding CU/SGP zich bij aan, al houden de christenen een iets constructievere houding aan.

Uw stem
Door alle lijstverbindingen is het lastig te bepalen welke partij het best bij u past en welke waarde uw stem precies heeft. Eén ding is echter duidelijk, zelfs als u tegen de EU bent is het toch verstandig om te gaan stemmen. Natuurlijk geeft u een signaal af als u niet gaat, dit signaal zal echter nauwelijks gehoord worden. Het opkomstpercentage bij Europese verkiezingen ligt al jaren ruim onder de 50 procent en dat zal dit jaar niet anders zijn. Het verleden heeft bewezen dat een laag opkomstpercentage niets verandert, dus maak gebruik van uw recht en laat uw stem horen.

Jaap van Ark

 

 

Advertentie

Dit artikel verscheen eveneens op http://www.thepostonline.nl

In het opiniestuk van de Volkskrant van 20 maart 2013 ageert Kees van der Staaij, partijleider van de SGP, tegen de afschaffing van het verbod op smalende godslastering. Verbod op smalende godslastering? Ja, in het zogenaamd seculiere en liberale Nederland bestaat een verbod op godslastering.

Maar wat is godslastering? Wanneer voelt God zich gekwetst? Dat is nogal lastig te bepalen omdat wij niet dagelijks contact met hem hebben. Zou God zich echt gekwetst voelen als wij, nietige aardse ‘schepseltjes’, hem beledigen? Ik denk dat hij er om zou lachen. En als hij zich wel gekwetst zou voelen zou hij ons zelf straffen. Daar heeft de almachtige HEERE der heirscharen de Nederlandse regering echt niet voor nodig.

Het is dus vrij problematisch om te bepalen wanneer God zich gekwetst voelt. Het verbod op godslastering neemt dan ook de aanhangers van een bepaalde godsdienst in bescherming. Als gelovigen zich diep gekwetst voelen is er sprake van godslastering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gelovigen en niet-gelovigen, de eerstgenoemden krijgen een voorkeursbehandeling. Deze wet staat haaks op het in de Grondwet verankerde recht op gelijke behandeling. Daarnaast is de term ‘gelovige’ moeilijk te definiëren. Want wat is een gelovige? Ieder mens heeft een soort van levensovertuiging en is in die zin een gelovige. Christenen geloven in God, liberalen in vrijheid, empiristen in waarneming – en ga zo maar door. Een communist bijvoorbeeld, kan Karl Marx als God zien.

Deze wet discrimineert, is arbitrair, en geheel overbodig. Er zijn namelijk al wetten die perken stellen aan de vrijheid van meningsuiting. Het Wetboek van Strafrecht verbiedt het plegen van smaad(artikel 261), laster(artikel 262), belediging en groepsbelediging(artikel 266). In artikel 137d wordt zelfs het aanzetten tot haat, geweld of discriminatie – tegen wie dan ook – strafbaar gesteld. Ook deze wetten liggen overigens onder vuur omdat ze nogal arbitrair zijn. Degene die een uitspraak doet bepaalt niet of die uitspraak beledigend is, dat wordt bepaald door de ontvanger. Degene die het snelst op zijn of haar teentjes getrapt is, bepaalt de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Uiteraard kan dat nooit de bedoeling zijn in een samenleving waar vrijheid misschien wel het grootste goed is. De Britse schrijver George Orwell verwoordde het als volgt: “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.” Vrijheid van meningsuiting is essentieel voor een goed werkende democratie. Niet alleen de mening van de meerderheid telt, maar ook een afwijkende, controversiële mening. Afwijkende meningen zetten ons aan het denken en gaan tegen ons kuddegedrag in.

Het beste argument om het verbod op smalende godslastering uit ons wetboek te halen kwam echter van Kees van der Staaij zelf. “De symboliek van deze afschaffing is: God moet verbannen worden uit onze wetgeving.” Daar slaat Kees de spijker op de kop: scheiding van kerk en staat. De staat dient zich niet te bemoeien met het geloof van haar burgers. Gelovigen hebben dezelfde rechten en plichten als andere burgers.

Om diezelfde reden kan de vrijheid van godsdienst uit de grondwet worden geschrapt. Zoals ik al eerder beredeneerde is godsdienst of geloof ondefinieerbaar, iedereen kan zichzelf gelovig vinden. Er is dus wederom sprake van discriminatie van niet-gelovigen op basis van onduidelijke gronden. Daarnaast is de vrije uitoefening van het geloof al gegarandeerd door de vrijheden van meningsuiting, vergadering en vereniging. Door de vrijheid van godsdienst uit de grondwet te halen verandert er in de praktijk helemaal niets, er is namelijk nog steeds vrijheid van godsdienst alleen op basis van een ander wetsartikel. Religie discrimineert per definitie en hoort niet thuis in onze wetgeving. Er zal geen discussie meer zijn over welk grondrecht belangrijker is: het recht om te discrimineren, oftewel vrijheid van godsdienst – of het recht op gelijke behandeling. Als we God verbannen uit onze wetgeving behandelen we iedereen als gelijken, en daar kunnen de meeste gelovigen nog veel van leren.

Jaap van Ark