Post Tagged ‘Koran’

Luttele seconden nadat ik uit solidariteit en in mijn emotie een spotprent van de profeet Mohammed op mijn Facebook-pagina plaatste, schoot het even door mijn hoofd: misschien is er wel een gek die dit ziet en een daad wil stellen. Ben ik bereid mijn leven te geven voor het vrije woord? Het antwoord moet ik schuldig blijven, maar het feit dat ik deze vraag stel zegt genoeg. De aanslag op Charlie Hebdo is veel meer dan 12 doden. Er is lef voor nodig om de profeet belachelijk te maken. En waar lef is, is angst.

Nu is het helemaal niet mijn ding om gevoelens van mensen te kwetsen zonder daarbij een doel te dienen. Ik ben een christelijk atheïst, dus ik richt me in mijn kritieken vooral op het christendom, domweg omdat ik de destructieve werking van die religie heb ervaren en goed ken. Ik probeer niet te vloeken, vooral niet in het bijzijn van mijn vader omdat ik weet dat ik hem daarmee verdriet doe. Maar ik ga wel met hem in discussie, ik probeer hem wel met argumenten aan het denken te zetten. Ik weet dat ik christenen kwets door soms keihard te ageren tegen hun religie, maar dat doe ik altijd met een ‘hoger’ doel. Ik neem geen blad voor de mond, ik ben soms ver gegaan, maar ik ben nooit bedreigd. Veel verder dan verwijtende opmerkingen, blikken of geen blikken is het niet gekomen.

Ik ben altijd wat terughoudender geweest in mijn kritiek op de islam, domweg omdat ik er minder van weet. Of ben ik diep van binnen toch bang? Zowel het christendom als de islam zijn religies die tegen alles ingaan waar wij in het ‘vrije Westen’ voor staan. Deze religies zijn volkomen intolerant tegenover andersdenkenden. En dan heb ik het over de fundamentalistische vorm zoals beschreven in de Bijbel en de Koran. Met name ongelovigen moeten het in deze heilige boeken ontgelden en geweld wordt daarbij niet geschuwd. Nu is het grote verschil tussen het christendom en de islam dat het christendom door de verlichting is gegaan. Westerse waarden hebben in meer of mindere mate een plekje gekregen binnen het christendom. Het christendom heeft haar scherpe kantjes verloren, maar deze groeien er bij de islam dubbel zo hard weer aan. Uit onderzoek van professor Ruud Koopmans blijkt dat ongeveer 45% van de West-Europese moslims een fundamentalist is, tegenover 5% van de West-Europese christenen.

Helaas blijkt uit dit onderzoek niet hoeveel moslims daadwerkelijk bereid te zijn geweld te gebruiken, dus daar ligt een uitdaging voor toekomstig onderzoek. Wat uit dit onderzoek wel blijkt is dat deze 45% de Koran letterlijk neemt en de religieuze wetten boven de seculiere, nationale wetten stelt. Uiteraard is lang niet iedere fundamentalist bereid om geweld te gebruiken, maar zij zijn er wel gevoelig voor. Ik weet dat ik me niet te veel moet aantrekken van wat er op de krochten van het internet wordt gezegd, maar vele reacties schokken mij wel degelijk. Aan de ene kant groepen die de aanslagen toejuichen en vinden dat de cartoonisten erom vroegen. Aan de andere kant groepen die moskeeën in brand willen steken en alle moslims het land uit willen trappen. En misschien nog wel gevaarlijker: de intellectuele Foucault-knuffelaars die alles als een groot complot zien van de machthebbenden. Als we niet meer geloven wat we dagelijks zien gebeuren, hoe kunnen we dan ooit de problemen aanpakken?

Ik liep, toen de lijken nog warm waren, aangeslagen een werkgroep Politicologie binnen op de UvA en er werd met geen woord over de aanslag gesproken. Er was zojuist een aanslag gepleegd op de persvrijheid, op de vrijheid van meningsuiting, op alles waar wij voor staan – en iedereen zweeg! We hebben het hier …verdomme over politicologen! Wetenschappers die bezig zouden moeten zijn de grootste bedreiging voor onze maatschappij op te lossen. Maar nee, laten we het vandaag voor de verandering eens over ongelijkheid hebben.
Ik hoop toch echt dat we inmiddels de naïviteit voorbij zijn door te denken dat het hier gaat om een kleine groep gekken. Deze aanslag is geen incident en het zal hier niet bij blijven, word wakker! Tijdens het schrijven van dit stuk druppelt het nieuws binnen dat de islamitische terreurorganisatie Boko Haram in Nigeria op brute wijze 2000 mensen heeft afgeslacht, voornamelijk vrouwen en kinderen. Het houdt niet op, niet vanzelf. Bij deze een oproep aan alle sociale- en geesteswetenschappers: laten we ons bezig houden met het grootse vraagstuk van de huidige tijd. Wat moeten we met de fundamentalistische, of zo u wilt, extremistische islam?

@jaap_v_ark

“Het klopt dat ik geloof dat er binnen de islam geen plaats is voor andere religies, omdat de islam de enige ware religie is. Elke moslim hoort een fundamentalist te zijn, letterlijk stevig gegrondvest op de fundamenten van zijn religie. Doe je dat niet, dan geloof je niet echt en ben je een hypocriet.”

Deze quote uit de krant voor goed volk is van Maiwand al-Afghani, de man die veel stof deed opwaaien door zijn ‘extremistische’ optreden bij Knevel en Van den Brink. In dezelfde krant zegt Hasan Küçük, gemeenteraadslid in Den Haag: “Er zijn geen orthodoxe, liberale of gematigde moslims. Je kunt ook niet ‘een beetje’ in Allah geloven”. Hiermee wordt een grote denkfout over religie aan de kaak gesteld. Een ‘ware gelovige’ is namelijk per definitie een fundamentalist, een extremist of hoe je het beestje ook wil noemen.
Een ‘ware christen’ zou precies hetzelfde zeggen. Homofilie is een grote zonde en iedereen die niet in onze God gelooft zal voor eeuwig branden. Het christendom is de enige ware godsdienst en iedereen die anders denkt zit fout. Waarom? Omdat het in de Bijbel staat, en de Bijbel is onfeilbaar.

Religies als de islam en het christendom zijn per definitie extremistisch. Het probleem is niet hun aanhangers, maar de religie zelf. In zowel de Koran als de Bijbel staan dingen die niet te rijmen zijn met onze westerse opvattingen over vrijheid en mensenrechten. Beide religies hebben als hoofddoel het verspreiden van hun geloof op aarde. Zoveel mogelijk zondaren bekeren tot het ‘ware geloof’. De manier waarop doet er niet toe, indoctrinatie en geweld worden niet geschuwd.
Als je oprecht in iets gelooft is het volkomen begrijpelijk dat je dit met andere mensen wil delen. Net zoals ik mijn opvattingen graag met anderen deel, maar om indoctrinatie en geweld te gebruiken gaat me ietwat ver. Tegenwoordig nemen veel ‘gelovigen’ hun heilige boeken niet meer zo serieus. Ze proberen hun geloof wat op te leuken en de scherpe kantjes eraf te halen. Het lijkt er sterk op dat zelfs religie aan evolutie onderhevig is.

Toch heb ik meer respect voor ‘orthodoxen’ die zich strikt aan hun heilige boek houden, dan voor ‘gematigden’ die alles in een politiek correct vaatje proberen te gieten. ‘Orthodoxe gelovigen’ zijn extreem kortzichtig, maar ze zijn in ieder geval principieel. ‘Gematigde gelovigen’ zijn daarentegen vooral hypocriet.

Jaap van Ark